Gjennomført generalforsamling 2020! 

Generalforsamling 2020 var berammet til 19.11.2020, men ble utsatt til 14. januar 2021 i håp om at det ville la seg gjennomføre med fysisk oppmøte. Det var ikke mulig, og årsmøtet ble derfor gjennomført heldigitalt på Teams. Protokoll fra årsmøtet er lagt ut på VKKs lukkede facebookgruppe. Nytt styre ble valgt. 

Aktivitetskalender VKK (oppdateres fortløpende)

[dato]:                 Nye aktiviteter planlegges!

                   Grunnet den pågående pandemien, er det vanskelig

                        å planlegge fysiske aktiviteter for våre medlemmer.

                        Styret jobber kontinuerlig med å finne alternative

                        aktiviteter. Vi publiserer disse så snart vi kan. 

2021:                    Assistentlederkurs

                   Blir aktuelt så snart smittevernhensyn tillater

                         dette. 

Aktiviteter og korona-viruset! 

Den pågående pandemien medfører at det per nå ikke er satt opp noen medlemsaktiviteter foruten årsmøtet. Styret følger situasjonen, og planlegger for "normal" aktivitet i 2021.

Klubbkatter 2019! 

Alle klubbkatter 2019 er nå presentert på egen side: Klubbkatter 2019

Styret hadde planlagt å presentere og dele ut diplomer og premier for disse under den oppsatte årsfesten medio mars, men grunnet korona-pandemien er denne festen utsatt på ubestemt tid. Diplomer og premier for årets katt ble dermed sendt til respektive eiere. 

Kommende utstillinger i Norge:​ 

- trykk den enkelte for å komme til klubbens innbydelse

2021:                        Ingen planlagte utstillinger p.t. 

                      Grunnet pandemien er alle utstillinger i Norge enn så

                                 lenge satt i bero. 

Utstillinger i utlandet: sjekk FIFe sine sider

Nyheter

Våre siste nyheter finner du her. Trykk på nyheten for å lese hele innholdet.  For tidligere nyheter - trykk her

Hvem er VKK?

Vi er en klubb for alle som er interessert i katter. 

Vi ønsker å være en klubb for alle, uavhengig av rase eller fartstid. Med sosiale hendelser for et best mulig samhold. Du kan lese mer om klubben her

Følg oss gjerne på vår åpne Facebookside her.

Våre mål

  • å fremme interessen for sunt og riktig kattehold

  • å fremme interessen for avl som gavner de ulike rasene

  • å arbeide for å fremme kunnskap om ulike katteraser

  • å avholde katteutstillinger

  • å bistå med veiledning og råd i alle saker angående katter

  • å ivareta medlemmenes interesser overfor NRR, FIFe og andre samarbeidsfora

  • å høyne kattens status

Lyst å bli medlem? Bruk dette skjemaet.

Din innmelding er registrert.