top of page
Årets klubbkatter 2022

Her er bilder av årets klubbkatter 2019 i VKK.
Først er beste klubbkatt total 2022 i hver kategori. Så kommer Beste klubbkatt 2022 innen hver klasse i hver kategori.  
 

kategori 2
Beste totalt
1total2022.jpg
2total2022.jpg
beste4.jpg
Beste Kategori 1-katter
hannkatt1.jpg
ungdyr1.jpg
Beste Kategori 2-katter
hannkatt2.jpg
ungdyr2.jpg
kastrathann2.jpg
hunnnkatt2.jpg
senior2.jpg
veteran2.jpg
oppdrett2.jpg
avlshunn2.jpg
kastrathunn2.jpg
Beste Kategori 4-katter
ungdyr4.jpg
hannkatt4.jpg
oppdrett4.jpg
hunnnkatt4.jpg
bottom of page