top of page
Toppen

Avl og oppdrett

Genetikk

Å drive oppdrett er mye og hardt arbeid, nedturer, skuffelser, forpliktelser og frustrasjoner,  men åhhh - så mye glede! Å være oppdretter er et stort ansvar, og avgjørelsen om å starte med oppdrett av katt bør være vel gjennomtenkt.

Det er også mange spørsmål, spesielt når man er ny. VKK anbefaler alle sine medlemmer som ønsker å starte avl og oppdrett om å finne seg en mentor - som kan bistå i ulike situasjoner. Medlemmer i VKK kan kontakte styret for å få hjelp til å finne en egnet mentor blant våre medlemmer. 

Har du lyst å bli mentor selv - ta kontakt med en av medlemmene i styret. 

Her vil du finne ofte stilte spørsmål som handler om oppdrett og avl. På generell basis anbefaler vi alle å gjøre seg kjent med NRR sine lover og regler, herunder spesielt Oppdretts- Registreringsreglementet (OR)

Vi anbefaler også sterkt at man søker mer informasjon knyttet til avl/oppdrett, gjerne via ulike typer kurs. 

* Oppdrett

   - Starte oppdrett

   - Genetikk

   - Mentorrolle

* Avl

   - Parring

   - Drektighet

   - Fødsel

   - Fastsette farge og kjønn

   - Kattungenes oppvekst

   - Å finne nye hjem til de små

Oppdrett

Hva må jeg kunne for å starte et oppdrett?

   Det kreves ingen kompetanse og/eller erfaring for å starte eget oppdrett. Men du må være medlem i en klubb, samt ha stamnavn for å kunne

   registrere kattunger.

Hva er "stamnavn"?

   Stamnavn betyr at du har et oppdretternavn som gis til alle de kattene du avler frem (oppdretter). I Norge skal stamnavnet nå stå foran kattens

   navn, og det kan ikke inneholde mer enn to ord og tilsammen ikke mer enn 15 anslag, d.v.s. bokstaver, mellomrom eller apostrof. Det er viktig å

   ha klart for seg at når et stamnavn først er godkjent i FIFe, kan det ikke endres, byttes eller overføres. En oppdretter kan kun ha ett

   stamnavn. Stamnavnet er en del av det fulle navnet til kattungen. Eksempelvis om du har et stamnavn som heter NO*GodPus og du avler frem

   en kattunge som du gir navnet Afrodite, så blir kattens fulle navn NO*GodPus Afrodite

? Kan jeg velge hvilket som helst oppdrettsnavn?

   Nei, det kan du ikke. Et stamnavn kan kun registreres når ikke noe identisk eller lignende stamnavn, som kan gi grunn til misforståelser, er

   innført i FIFes Book of Cattery Names (BCN) tidligere.  Med ”lignende” menes her både skrivemåte og uttale. Vi anbefaler at man leser mer om

   stamnavn på NRR sin hjemmeside. Når du søker om stamnavn anbefaler vi at du oppgir 3 ulike ønsker. Ta gjerne kontakt med sekretær i

   klubben for å få mer veiledning til å finne ut om de navnene du ønsker deg kan oppnås. 

? Hva koster det å få stamnavn?

  Per 1.12019 koster det kr. 1.500,- å søke om å få stamnavn. For kontroll av pris anbefales det å sjekke NRR sin prisliste

? Hvordan får jeg eget stamnavn?

  Det eneste som kreves er at søker må være medlem i en NRR tilsluttet klubb. Deretter kan du søke om stamnavn via din egen klubb. Dette

  gjøres ved å fylle ut  søknadsskjema, som sendes inn via sekretær i klubben, sammen med kvittering for betalt avgift. Ta gjerne kontakt med

  sekretær i klubben for å få mer veiledning. 

  NO* og (N) er en del av ditt stamnavn og er påbudt å bruke i alle sammenhenger der stamnavnet brukes skriftlig, - som for eksempel i

  utstillingspåmeldinger, annonser, artikler, billedtekster, på brevark, nettsider og bannere. 

? Hvorfor har noen (N) og noen NO* foran stavnavnet sitt? 

   Fra 1.1.2009 ble det innført NO* foran stamnavnet. Tilsvarende er det også nå blitt i andre land innad i FIFe. I perioden 1976 til 2008 ble (N)

   brukt.  De som fikk sitt stamnavn før 1976 har ikke noe tilføyelse til selve stamnavnet. Tidligere var det tillatt også å sette stamnavnet bak

   kattens navn, og da kunne stamnavnet ha tre ord, men ett av dem måtte være en preposisjon (av Shin Hills, fra Baardsrud, af Skrim, of Noshan,
   von Middelfart, van der Norkind, de Lafleur, do Estoril o.s.v.) Det er derfor det finnes endel norske stamnavn som ser slik ut.
   

? Hva betyr "Diplomoppdretter"? 

   En "diplomoppdretter" er en som har gjennomført og bestått NRR sitt oppdretterdiplomeringsprogram. NRR gjennomfører slike program 1-2

   ganger per år, og man melder seg på via egen klubb. Det gis normalt informasjon fra klubb når en ny runde skal gjennomføres av NRR. Se også

   NRR sine sider for mer informasjon om dette. 

? Hva kjennetegner en "ansvarlig oppdretter"?

  En ansvarlig oppdretter vil naturlig følge disse retningslinjer når de selger deg en katt eller kattunge:

  *Garantere at din kattunge er ved god helse ved leveringsdato og at katten blir levert med fersk helseattest og minst en vaksinasjon. Og så

    langt som mulig ikke har noen arvelige defekter man kan finne på de forskjellige rasene.

  *Være åpen og ærlig om kattungen du kjøper, inkludert fortelle om katten har noen defekter de bør vite om.

  *Ikke være flau for å vise deg rundt i hjemmet/katteriet. 

  *Sterkt anbefale at du får din egen veterinær til å sjekke katten i løpet av noen dager for å bekrefte at den er ved god helse. Og anbefale deg å

    forsikre katten med en gang.

  *Sterkt anbefale at du isolerer den nye kattungen/katten fra de andre kattene i huset for minst 14-30 dager.

  *Legger ved en skriftlig kontrakt som beskriver alle sider ved salget og inkluderer en helseattest og vaksinasjon.

  *Vil være uhyre interessert i velvære til enhver kattunges de produsere. Og oppfordre deg til å ta kontakt når som helst om du har spørsmål

    angående din nye kattunge

  *Villig til å jobbe med deg hvis du skulle få problemer med kattungen.

  *Muligens være interessert i å bli din Mentor/Veileder

Til toppen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Genetikk

For å kunne avle på en god måte, må man ha en del kunnskaper om genetikk. Mange tenker at katteoppdrett "bare er en hobby", men om avlen foregår på en feilaktig måte kan kattene skades på både kort og lang sikt.  Det er selvfølgelig ikke etisk forsvarlig å påføre kattene skade på grunn av uvitenhet. Så om man ikke har tid eller lyst til å sette seg inn i dette, bør man heller ikke drive katteoppdrett. 

Under her har vi tatt med noen helt grunnleggende ting - spørsmål som er vanlig å stille i starten. For mer inngående kunnskaper om genetikk, anbefaler vi at man søker seg frem til noen av de svært mange og gode sidene som omhandler genetikk på nettet. Et godt sted å starte for å lese om grunnleggende genetikk er PawPeds

? Kan jeg på forhånd vite hvilke farger kattungene vil få? 

  Ja, det er mulig. Det er utrolig mange farger på katt som kommer fra to grunnpigmenter - sort og rødt. Disse pigmentene styres av et O gen

  (Oransje) som igjen har to varianter. O = oransje, o = ikke oransje. Katten er bygget opp av et bestemt antall kromosomer, disse er i par og har

   ulike egenskaper. Kjønnskromosomer har varianten X og Y der hunnkjønn har XX og hannkjønn XY. O/o genet finnes kun på X kromosomer, dvs

   at hunnkatter har to plasser og hannkatter kun en plass på genet. Derfor reagerer fargen forskjellig på hann og hunnkjønn.

? Hva betyr de ulike betegnelsene på farge og mønster?

Skillpaddefarge oppstår "kun" på hunnkatt iom. at den har to X-kromosomer(hvor både rød og ikke-rød kan legges). Det hender at en hann også kan være skillpaddefarget som kan skyldes en kromosomfeil, noe som igjen gjør at han sannsynligvis vil være steril siden det er en defekt på kjønnskromosomene.

  • Dillusjon - fortynnende farger - blått, creme, lilla og fawn. Sort blir blått, rødt blir creme, sjokolade blir lilla og cinnamon blir fawn. Dette genet er reccesivt så dermed må begge foreldrene bære det for å gi disse fargene. (I EMS-systemet vil disse ha bokstavene a, d

  • Agouti/mønster - Alle katter har et grunnmønster, men for at det skal synes må agouti-genet(A) være tilstede. Mønsterformene er klassisk tabby/tigret/spottet/ticket - tabby som er i et lokus(gener som har samme egenskap). Av de to genene i samme lokus er den ene dominant og vil avgjøre mønsterformen.

  • Ticket tabby dominerer over alle. Hvert hårstrå har flere bånd med striper. Denne varianten finnes spesielt hos Somali og abysinner, men også andre.

  • Spottet tabby er så neste ang. dominans. Det er mest sannsynlig mønster som bryter opp de andre mønstrene. Vises som flekker.

  • Tigret tabby (makrell) dominerer kun over klassisk tabby. Ser ut som tigerstriper som sitter over hele kroppen og kan variere i bredde.

  • Klassisk tabby skiller seg en del ut ifra de andre. Den har et karakteristisk sommerfuglformasjon over skulderbladene. Mønsteret går i sirkler og er tykkere. Den vanskligste mønsterformen å få frem iom. at genet er mest reccesivt.

  • Solide farger - nonagouti (a) er ensfargede katter. Når det gjelder røde/creme katter vil de se mønstret ut da grunnmønsteret skinner igjennom. En kan se på haken til katten om den er solid.

  • Sølv - et dominant gen ( I ). Dette genet hindrer produksjon av rødt og har dermed kun sorte pigmenter. En solid katt med sølv kalles smoke.

  • Helhvit - er dominant, men katten kan være bærer av farge. Mange hvite katter er døve og det kreves derfor hørselsattest fra veterinær ved utstilling eller avl. Øyenfarge er varierende.

 

?Hva betyr dillusjon?

  Dillusjon er en fortynning av fargene, altså færre fargekorn i hvert enkelt hårstrå på katten. Fargen svart blir blå, kanel blir fawn/beige, rød blir

  creme, sjokolade blir lilla og svart-amber/mørk rav, blir blå-amber/lys rav.​ Dette genet er reccesivt så dermed må begge foreldrene bære det for

  å gi disse fargene

 

 ? Hva er rufisme? 

   Rufisme er et uttrykk som representerer den relativt store variasjonen av brun pigmentering som kan sees på katt. Graden av rufisme er ofte

   veldig viktig når man fargeavler, som man for eksempel gjør på perser. På brunagouti katter vil man samle sammen til en så høy grad av

   rufisme som mulig. Og en viltfarget abyssiner uten en høy grad av rufisme skulle ikke se spesielt imponerende ut. På røde katter vil man også

   ha mye rufisme, så man får den varme, dyprøde fargen. En sølvtabby utstillingsperser bør ikke ha noen brune flekker, så de sølvoppdretterne

   som er tilhengere av teorien om at det brune på sølvkattene skyldes rufisme, vil ha en så lav grad av rufisme som mulig

Til toppen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mentorrolle

? Hva menes med "mentorrolle"?

I VKK har vi fokus på at mentorrollen er av typen Learning Alliance – læringssamarbeid. Vi har derfor fokus på at man kan få bistand innen de feltene man har behov for guiding på, og ikke nødvendigvis en generell mentor. Det er utarbeidet en oversikt over hvem som bidrar som mentorer i VKK - og hvilke områder og raser de anser seg som gode i. Så har man behov for bistand kan disse kontaktes. Listen finner du her. 

Når mentorskapet defineres som et læringssamarbeid kommer fokus på relasjonen: hvordan mentor og mentee samarbeider og lærer gjennom samarbeid. Her er det ikke viktig hvem mentor er, men det er viktig at mentor har erfaring og ferdigheter som kan være relevante for mentee. I denne rollen blir mentor en person som lytter og stiller spørsmål, både utforskende og utfordrende spørsmål, som gir feedback, og som også gjør sin mening kjent og forteller historier fra eget liv og arbeide. 

Mentee får ikke straks gode råd og løsninger servert, men hører historier som kan inspirere, utvikler ideer som kan bygges videre på, og blir utsatt for spørsmål som gir nye innsikter og nye perspektiver. På denne måten får mentee anledning til selv å utvikle sine egne svar og løsninger, avprøve dem og eksperimentere og får hjelp til analyse og evaluering gjennom nye samtaler med mentor.

Å kalle mentorskapet et læringssamarbeid betyr også at mentor samtidig har fokus på egen læring. Når mentor lytter til mentees utfordringer og bekymringer, hører historier fra mentees liv og arbeid og ser verden gjennom mentees øyne, så vil også mentor få nye innsikter og ny viten. Denne situasjon gir mentor anledning til å reflektere over sin egen adferd i hverdagen, å overveie sine egne handlinger i utfordrende situasjoner og generelt til å få ny viten gjennom å lytte til mentee.

Begge parter i dette læringssamarbeidet har ansvar for deres egen læring, og begge har ansvar for å bringe all deres viten, erfaring og ferdigheter inn i samarbeidet for å skape den best mulige læringssituasjon for begge.

? Hvem kan bli mentor?

Alle som har erfaring innen ulike deler av kattesporten kan bli mentor i VKK. Det viktigste er at man også har tid og kapasitet til å oppfylle en mentorrolle.

 

? Hvordan blir man mentor?

Hvis du har lyst å bli en mentor for medlemmene i VKK - så sender du en melding til sekretær om dette. Der oppgir du hva du anser som dine styrker innen kattesporten, eksempelvis avl, genetikk, utstilling generelt, pelsstell, etc. Oppgi også hvilken rase du har. Så blir du lagt til på listen over mentorer, som våre medlemmer kan kontakte ved behov. 

Til toppen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Avl

Som oppdretter i en FIFe-tilsluttet klubb, har du både ansvar og plikter knyttet til avl. 

I denne artikkelen hos Pawpeds kan du lese litt om hva som kreves: Å oppfostre et kull - Kanskje gøy, aldri enkelt

Parring

? Parring?

  Egen hannkatt, låne hannkatt, avtaler, løpetid.. 

? Låne eller kjøpe egen hannkatt? 

   I denne artikkelen kan du lese mer om hva du bør tenke gjennom i forhold til hankatt. 

 

Drektighet

? Tegn på drektighet hos katt?

  Det første tegnet på at en katt er drektig kommer omlag tre uker inn i drektigheten.   Da vil brystvortene vanligvis bli noe større og mer

  struttende, og fargen blir sterkere rosa. Ellers vil hun oppføre seg som normalt.  (For enklere å kunne se om brystvortene har endret seg, er det

  lurt å kikke på de før du parrer, slik at du vet hvordan de ser ut til vanlig.)   Etter omlag fem uker vil hun ha lagt på seg såpass at det begynner å

  synes.

? Hvor lenge går en katt drektig?

  Normal drektighetsperiode for en katt er ca 65 dager. Variasjoner på +/- 4 dager regnes som innenfor det normale. 

? Hvordan kan jeg regne ut tidspunkt for fødsel?

  Du kan regne ca 65 dager etter parring for å finne tidspunkt for fødsel. Du kan også benytte deg av en kalkulator, eksempelvis den hos

  Rasekatter.no 

Fødsel

? Forberedelser?

  Når fødselen er nærstående, vil katten av instinkt søke etter områder som er mørke, trygge og varme for å beskytte kattungene fra rovdyr og

  kulde. Katten føder gjerne under sofaer og senger eller bak dører. Noen katter vil foretrekke å ha sin eier i nærheten, og da vil den være

  unormalt kosete og følger etter deg. Gjør klar en fødekasse på minst 45x30x25 cm som katten kan venne seg på i god tid før fødselen. Bruk en

  eske eller liknende. Du kan også bygge egen fødekasse, det finnes mange eksempler nettet.  

  I kassen legger du i bunn noe tøy, gjerne ull som ikke klør. Oppå er det lurt å legge en del lag med "tissekladder" (fåes på apotek). Disse kan da

  enkelt fjernes underveis i fødselen, slik at fødekassen holdes relativt ren underveis. Katten må også akseptere fødekassen; det nytter ikke å

  tvinge katten til å føde et sted der den ikke vil

? Kjønnsbestemmelse på kattungene?

  Å bestemme en kattunges kjønn er ikke alltid enkelt, og selv erfarne oppdrettere kan iblant få problemer. Det beste tidspunktet er rett etter

  fødselen, så det er ingen grunn til å utsette dette.

  Her finner du et par lenker med bilder som kanskje kan hjelpe deg på vei:

? Fastsette farge/rett EMS på kattungene?

EMS er systemet for å beskrive farger på katter registrert innen FIFe. Alle raser er beskrevet med en kode som består av tre store bokstaver for rasen, fargen i pelsen angis med små bokstaver, og en eller flere grupper på to sifre som videre beskriver kattens farge og/eller mønster.  Kodene skal skrives med rasekoden først med store bokstaver, så bokstavkoden(e ) for pelsfarge, og så videre koder for mønster, øyenfarge, pels og hale osv der det er nødvendig, i stigende rekkefølge

Å fastsette farge (EMS-kode) på kattungene krever at man har lest seg lit opp på genetikk, samt på EMS-kodene. En komplett oversikt over EMS-kodene finnes på NRR sine sider. 

Noen ganger må man endre farge i ettertid - se NRR sine sider for informasjon om hvordan dette gjøres. 

? Sosialisering av kattungene?

  Å sosialisere kattunger innebærer at de må venne seg til alt de kan møte senere i livet. Dette innebærer ikke at en bra sosialisert kattunge aldri

  kommer til å bli redd noe eller at den ikke kan bli skremt. Eller at alle kattunger fra samme oppdretter kommer til å reagere på samme måte i

  lignende situasjoner. Hver enkelt kattunge er et individ og reagerer på sin måte. Hva du kan lære kattungene å ikke være redd for er høye lyder

  som støvsugeren, ringeklokka, radioen eller fjernsynet, eller når mennesker prater høyt. Du kan også lære de å bli vandt til å bli håndtert på

  forskjellige måter. Ta dem opp, hold dem, legg dem på rygg, klipp klørne, kontrollere tennene, børst pelsen, bade, rett og slett alt du gjør med en

  voksen katt kan man lære dem under denne tiden. Det behøver ikke ta flere timer hver dag, ti minutter omtrent holder. Men det er jo klart, du

  kan jo alltids bruke mer tid til kattungene enn det......

? Å finne nye hjem til de små?

  Å finne de nye, rette hjemmene til de små er kanskje den vanskeligste oppgaven vi oppdrettere får. Det er mange måter å markedsføre eget oppdrett og kull på, den mest vanlige er nok via Facebook og bekjentskaper, samt annonsering på Finn.no. Det er også en stor fordel å ha en oppdatert hjemmeside. 

Bilder av de små er svært viktig! Ta gjerne ukentlige bilder, legg disse ut på både hjemmeside og facebook. Vær åpen og imøtekommende med potensielle kjøpere, svar på henvendelser dere får i en hyggelig tone.  La gjerne magefølelsen få rå. Og husk å være nøye med papirarbeidet - bruk kontrakt. (se kjøp og salg for mer informasjon om dette).

starte oppdrett
Oppdrett
Avl
Mentorrolle
bottom of page