top of page

Generell medlemsinformasjon

På denne siden vil medlemmer i VKK finne diverse aktuell medlemsinformasjon, maler til bruk internt i VKK, bestillingsskjema for profilerte klær, m.m.

Maler

* Utleggskjema     - til bruk ved utlegg i VKK regi som skal refunderes av klubb

* VKK-logoer         - eksempelvis til bruk på egne hjemmesider

Profilerte klær

Styret jobber med å få gode avtaler for bestilling av diverse klær med VKK logo

bottom of page