top of page
Toppen

Utstilling

Ønsker du å stille ut katten din? Da er det en del ting du trenger å vite og forberedelser du må foreta. Under har vi samlet en del spørsmål og svar rundt utstilling. Helt til slutt finnes en komplett oversikt over Utstillingsdagen fra A-Å. 

Innspill.jpg

   Det finnes flere oversikter over utstillinger som arrangeres.

   I tillegg vil de fleste klubber ha oversikt over egne utstillinger på sine hjemmesider. 

Spørsmål & Svar knyttet til utstilling - kategorier:

Generelt om utstilling (utstillingsoversikter, etc.)

* Hvem kan delta og hvilke krav er det til disse

* Påmelding/avmelding til utstilling

* Utstyr til utstilling

* Titler og cert

* Utstilling i utlandet

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Generelt om utstilling

 

? Hvordan finner jeg ut når det arrangeres utstillinger?

   Det finnes flere oversikter over utstillinger som arrangeres.

   I tillegg vil de fleste klubber ha oversikt over egne utstillinger på sine hjemmesider. 

 

? Må jeg ha med eget bur? 

   Nei, du må ikke, men du kan. Regler for hvilke bur det er tillatt å ta med varierer mellom hver utstillingsarrangør - så kontakt den klubben   

   det gjelder om du ønsker å ta med eget bur.

? Hvor store er burene? 

   NRRs egne bur er stålbur som er i størrelsen 75X60X60 (bxdxh) for enkle bur og 150X60X60 (bxdxh) for doble bur.

? Hva er burpynt? 

  Burpynt er betegnelsen for spesialsydde burgardiner som utstillere har med seg til eget bruk. VKK har flere burpynter til utlån. Ta kontakt

  med utstillingssekretær dersom du ønsker å låne burpynt. På de fleste utstillingene i Norge er det mulig å kjøpe burpynter, men ikke på alle. 

Til toppen

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Hvem kan delta og hvilke krav er det

? Kan jeg stille ut en huskatt? 

  Ja det kan du. Alle katter, også huskatter kan stilles på utstilling. En huskatt må være registrert i huskattregisteret i NRR. Dette koster 50,-

  kroner og du finner registreringsskjema her. Er huskatten over 10 mnd den være kastrert/sterilisert. I tillegg må den oppfylle NRRs

  vaksinekrav. Du som eier må også være medlem i en godkjent katteklubb.

?  

? Kan jeg stille ut en kastrert/sterilisert rasekatt? 

   Ja - det er egne klasser for kastrerte/steriliserte katter. 

 

? Kan jeg stille ut en kattunge? 

   Ja, kattunger over fire måneder kan delta på utstilling. 

? Kan jeg stille ut en drektig eller diegivende katt? 

   Nei - disse har ingen adgang til utstilinger - ei heller som selskapskatt

 

? Må katten min være vaksinert? 

   Ja, alle katter som skal på utstilling MÅ være vaksinert, men minst 15 dager før selve utstillingsdagen. Veterinæren skriver i helseboka når

   vaksinen er tatt, og når den må taes på nytt. I NRR er det veterinærens anbefalinger som bestemmer, men vær obs på at i andre land kan

   det være regler om vaksinasjon HVERT år selv om DIN veterinær har skrevet noe annet, eksempelvis to år.

Til toppen

- - - - - - - - - - - - - - - - 

På- og avmelding til utstillinger

 

? Hvordan melder jeg på katten min? 

   For å melde på en utstilling må du ha brukernavn til onlinesystemet Min Katt. Dette skal du ha fått når du meldte deg inn i en

   katteklubb. Påmeldingssystemet finner du her. Trenger du hjelp til påmelding er det bare å kontakte vår utstillingssekretær.

? Hvordan melder jeg på katten min til en utstilling i utlandet? 

  Se  på invitasjonen til den enkelte utstilling. Der vil det være angitt hvordan utenlandske utstillere skal forholde seg til påmelding. 

? Hvordan kan meg avmelde en katt?

  Dersom du har meldt på katt til utstilling i Norge gjennom systemet MinKatt, må du sende mail til utstillingssekretær hos arrangørklubben

  om at du vil melde av en katt. OBS! Dette gjelder også dersom du har påmelding som står som "uferdig" i systemet - katten din er likevel

  påmeldt. 

  Dersom du har meldt på katt til utstilling i utlandet - må du se hva som gjelder for den aktuelle utstillingen. Som oftest vil det være å 

  henvende seg via e-post til oppgitt kontaktperson hos arrangør. 

Til toppen

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Utstyr du trenger

? Hva må jeg ha med av utstyr på utstilling? 

  Du må ha med en liten dokasse (i størreslsesorden 40x30x10 cm), mat og vannskåler, litt mat. litt sand, og noe katten kan ligge på i buret.     

  De fleste benytter burpynt, men det går helt fint med enkle tepper også. 

  Du bør i tilegg ha med stelleprodukter, minimum kam/børste. Videre er det kjekt å ha med en leke til pus, stellebord, en god campingstol å

  sitte i samt kulepenn. 

? Hvilke papirer må jeg ha med på utstilling?

  Du ha med deg stamtavle og helsebok. Uten dette får du ikke komme inn på utstillingen. Du bør også ha med utstillerkortet, enten i

  form av papirutgave eller elektronisk på telefon o.l. 

Til toppen

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Titler og cert

 

? Hva er utstillingsklasser eller "klasse"?

 

 • Klasse 12 - ungdyr. Kastrert eller fertil, fra 4 – 8 måneder.

 • Klasse 11 – junior. Kastrert eller fertil, fra 8 – 12 måneder.

 • Klasse 10 og 9. Titlene Premier (kastratklassen) og Champion. Oppnås ved å få tildelt 3 certifikat CAP/CAC, fra 3 ulike dommere fra 3 nasjonale og/eller internasjonale FIFe-utstillinger.

 • Klasse 8 og 7. Titlene Internasjonal Premier eller Internasjonal Champion. Oppnås ved å få tildelt 3 certifikat CAPIB/CACIB av 3 forskjellige dommere i 2 forskjellige land under 3 internasjonale FIFe-utstillinger. Maksimum 2 CAPIB/CACIB kan vinnes i ett land.

 • Klasse 6 og 5. Titlene Grand Internasjonal Premier eller Grand Internasjonal Champion. Oppnås ved å få tildelt enten; 6 CAGPIB/CAGCIB av 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land. Maksimum 4 CAGPIB/CAGCIB kan vinnes i ett land. Eller; 8 CAGPIB/CAGCIB av 4 forskjellige dommere i 2 forskjellige land. Maksimum 7 CAGPIB/CAGCIB kan vinnes i samme land.

 • Klasse 4 og 3. Titlene Supreme Premier eller Supreme Champion. Oppmås ved å få tildelt enten; 9 CAPS/CACS av 3 forskjellige dommere i 3 forskjellige land. Maksimum 7 CAPS/CACS kan vinnes i samme land. Eller; 11 CAPS/CACS av 6 forskjellige dommere i 2 forskjellige land. Maksimum 10 CAPS/CACS Kan vinnes i samme land.

 • Klasse 2 og 1. Supreme Premier eller Supreme Champion. Katten har her oppnådd den høyeste tittelen en katt i sin kastrat eller åpen klasse kan oppnå. De konkurerer da ikke om flere certifikat. Her får katten tildelt Hederspris (HP) (=Price og Honnor/HP). Katter i klasse 1 og 2 rangeres ikke.

? Hva er cert?

   Cert er en forkortelse som benyttes for Certifikat. Under grunnbedømmelsen av katten utdeler dommeren cert i forhold til den

   utstillingsklassen katten stiller i. Dommeren kan kun utstede ett cert per klasse, så dersom det er flere katter som konkurrerer i samme

   fargegruppe og samme klasse, vil dommeren velge en som får cert, mens øvrige blir Ex2, Ex3, osv. 

   

Navn på Sertifikater med forkortelser;

 • CACC = Certificat d’Aptitude au Championat des Chatons de Beautè

 • CACJ = Certificat d’Aptitude au Championat des Jeunes de Beautè

 • CAC = Certificat d’Aptitude au Championat

 • CAP = Certificat d’Aptitude au Premium

 • CACIB = Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté

 • CAPIB = Certificat d’Aptitude au Premium International de Beauté

 • CAGCIB = Certificat d’Aptitude au Grand Championat International de Beauté 

 • CAGPIB = Certificat d’Aptitude au Grand Premium International de Beauté 

 • CACS = Certificat d’Aptitude au Championat Supréme de Beauté 

 • CAPS = Certificat d’Aptitude au Premium Supréme de Beauté 

 

? Katten min har tatt cert i utlandet, hva gjør jeg nå? 

   Cert i fra utlandet scanner man inn selv og registrerer på katten sin i Min katt. Se veiledning for MinKatt om hvordan dette gjøres. 

? Katten min har fått tittel, hva gjør jeg nå? 

   Om katten din fikk tittel, så skal dette være registrert i Min Katt når utstillingsresultater er ferdgistilt fra arrangør, eller du har fått godkjent

   innsendte utenlandske certifikater. 

Til toppen

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Utstilling i utlandet

 

? Hvordan melder jeg på katten min til en utstilling i utlandet? 

  Se  på invitasjonen til den enkelte utstilling. Der vil det være angitt hvordan utenlandske utstillere skal forholde seg til påmelding. 

Til toppen

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Utstillingsdagen fra A-Å

Denne oversikten viser gangen i utstillingsdagen fra man ankommer hallen og går igjennom veterinærkontrollen inntil panellederen sier utstillingen er ferdig og alle kan dra hjem. Dette er primært ment å være en kronologisk gjennomgang av hvordan en utstilling forløper fra morgen til kveld og de ulike fasene katt og utstiller skal igjennom i løpet av dagen. Jo mer man forstår av hva som skjer til enhver tid, jo mer får man ut av utstillingen.

Veterinærkontroll (inkl. kontroll av vaksinasjoner og stamtavle)

 • Det første som skjer når du kommer til hallen. Det står i innbydelsen til utstillingen når veterinærkontrollen begynner og slutter. 0700-0830 er vanlig.

 • Hvis du stiller både lørdag og søndag, trenger du bare å gå i veterinærkontrollen på lørdag.

 • Noen klubber stempler utstillerkortene for å vise at du har vært i veterinærkontrollen.

 • Vær ute i god tid med vaksinasjoner. Ingen katter som er vaksinert mindre enn 2 uker + 1 dag (femten dager) før utstillingsdatoen slipper inn.

 • Katter som blir avvist i veterinærkontrollen pga av mistanke om smittsom sykdom, slipper ikke inn i utstillingshallen. Blir en av kattene i en husstand avvist, gjelder det alle kattene i samme husstand.

 • Ta ikke syke katter eller katter du mistenker er syke med på utstilling! Heller ikke drektige eller ammende hunnkatter, katter med atferdsproblemer eller katter som mistrives på utstilling. Huskatter over 10 måneder må være kastrert/sterilisert. Hvite katter må ha hørselsattest. Alle katter over 10 måneder må være ID-merket.

 

Innsjekking

 • Rett etter veterinærkontrollen er det viktig å sjekke inn. Du gjør det ved å fremvise utstillerkortet, som viser at katten din er påmeldt til utstillingen (vanligvis ett ark for hver dag). Dette blir sendt deg via e-post fra arrangørklubben. Du kan enten skrive dette ut på forhånd, eller du kan vise frem e-posten. Du er ansvarlig for at opplysningene på utstillerkortet stemmer (kattens navn, kjønn, fødselsdato, EMS kode, klasse osv.) og for å informere klubben omgående om eventuelle feil.

 • I innsjekkingen kan du ofte også plukke opp katalogen for utstillingen, som gir opplysninger om alle kattene som er påmeldt den dagen, hvor de kommer fra og hvem som eier dem. Katalogen er din viktigste kilde til informasjon om den utstillingen du deltar i og de kattene din katt skal konkurrere med. Noen klubber opererer med både trykket katalog og digital katalog. 

 • Finn bur(ene) dine og sett opp burpynt, finn van/mat, dokasse og sett katten i buret. Hvis det er noen form for fri burplassering må du  gå til et bord med burnummerlapper og skrive kattens nummer på lappen som henges opp på buret. OBS! Det er ulike nummer for hhv lørdag og søndag. 

 

Tittelsjanse?

 • Man oppnår en tittel ved å få et bestemt antall sertifikater fra et bestemt antall forskjellige dommere. Her finnes det ulike krav avhengig av hvilken klasse man befinner seg i og disse reglene bør studeres nøye. Det er et alvorlig brudd på regelverket å ta for mange sertifikater i en klasse. Utstilleren har selv ansvar for at dette ikke skjer.

 • Hvis du har en katt som kan ta tittel på den aktuelle utstillingsdagen (dvs. at du bare mangler ett sertifikat, som du håper å få den dagen), må du før grunnbedømmelsene starter gi beskjed til utstillingssekretariatet. OBS! Noen arrangører ber deg fremvise originalene av de tidligere oppnådde sertifikatene. Dersom du har fått registrert alle sertifikater i MinKatt kan du bare vise frem oversikten via eksempelvis mobil.

 

Fargebedømmelse og avlsgodkjenning

 • Foregår alltid før grunnbedømmelsene starter. Det blir opplyst om hvilke(n) dommer(e) som har ansvar for fargebedømmelse og avlsgodkjenning.

 • Gjelder bare katter hvor det er tvil om fargen eller hvor katten av ulike grunner ikke kan brukes i avl uten forhåndsgodkjenning.

 

Grunnbedømmelse

 • Selve kjerneaktiviteten på en utstilling. Katten din blir vurdert av en dommer som gir deg en muntlig beskrivelse av katten, fyller ut en bedømmelsesseddel og (når det gjelder katter over 12 måneder, som ikke allerede har oppnådd den høyeste tittelen ”Supreme”), bestemmer om katten skal få et sertifikat i den klassen den tilhører. Bedømmelsesseddelen kan du etter hvert hente i sekretariatet og da kan du også kjøpe eller få kokarder (sløyfer) for det sertifikatet eller den tittel katten din har oppnådd. I sin bedømmelse av katten din, tar dommeren utgangspunkt i standarden for din rase, som en slags idealbeskrivelse av hvordan en katt av den rasen skal se ut.

 • En dommer kan bare dele ut ett sertifikat per kjønn per klasse, dvs. at hvis det for eksempel er tre Gruppe 4 skogkatter av hannkjønn i Åpen klasse (Klasse 9) på en utstilling, kan bare én bli EX1 og få sertifikatet, mens de to andre blir rangert som henholdsvis EX2 og EX3.

 • Den beste katten innenfor en klasse og kjønn blir EX1. En katt kan også vurderes som MG eller G, som betyr at den ikke har tilstrekkelige poeng til å bli vurdert som ”excellent”. En katt som får en slik vurdering, er i realiteten så lite rasetypisk at den ikke egner seg til utstilling.

 • En voksen katt (over 10 måneder) kan også bli vurdert som EX1 –sert, hvis den har så alvorlige feil eller mangler i forhold til standarden at dommeren tilbakeholder sertifikatet.

 • En klasse defineres enten i forhold til kattens alder, hvis katten er yngre enn 10 måneder, eller i forhold til hvilken tittel katten allerede har oppnådd.

 • Katter yngre enn 10 måneder inndeles i Klasse 12 (4-8 måneder) og Klasse 11 (8-12 måneder). Hannkatter og hunnkatter i Klasse 12 og 11 konkurrerer mot hverandre om å gå videre til nominering (se nedenfor), men ikke om å bli EX1, EX2 osv. De konkurrerer også mot hverandre (og eventuelt de voksne, ukastrerte kattene) om å bli ”Best i variant” (se nedenfor).

 • En katt som er minst 10 måneder plasseres i en klasse først på grunnlag av om den er ukastrert eller kastrert og så ifølge hvilken tittel den allerede har oppnådd. Voksne katter som ikke har oppnådd noen tittel plasseres i Åpen klasse (Klasse 9), mens kastrater som ikke har noen tittel plasseres i Kastratklassen (Klasse 10). Klassene for ukastrerte katter har oddetall (9, 7, 5, 3 og 1) mens klassene for kastrater har partall (10, 8, 6, 4 og 2).

 • Klasse 1 og 2 representerer derfor de høyeste klassene for henholdsvis ukastrerte og kastrerte katter og betyr at katten har oppnådd enten tittelen Supreme Champion (ukastrert) eller Supreme Premier (kastrert). Når katten først har oppnådd en eller begge disse titlene er den ikke lenger med på å konkurrere om sertifikat, men får automatisk en HP sløyfe (hederspris) og er med på å konkurrere om å bli Best i variant og Dommerens beste/NOM (se nedenfor).

 • Kattene innenfor de fargegruppene eller -variantene som ifølge dommerfordelingen skal opp til en bestemt dommer, vil normalt bedømmes i nummerrekkefølge (slik de står i katalogen), med mindre noe annet er anvist i oversikten som henger på dommerens bord. Det er relativt vanlig at dommeren tar kastratene i en fargegruppe eller -variant først, selv om han/hun da inntil videre må hoppe over enkelte, mellomliggende ukastrerte katter. Husk at en og samme dommer kan dømme flere kategorier (langhår, semilanghår, korthår osv.) i løpet av en dag, så ventetiden avhenger av hvilken kategori han/hun begynner med.

 • Det er ditt eget ansvar å følge med og sørge for at katten din kommer opp til dommeren til rett tid. På venteburene bak dommeren pleier det å stå oversikter over numrene på de kattene dommeren dømmer for øyeblikket og assistenten krysser av ettersom de blir ferdige. Har du spørsmål, er det bedre i første omgang å spørre assistenten fremfor å forstyrre dommeren. Du kan selvfølgelig stille spørsmål til dommeren når du er oppe med din egen katt, hvis det er noe spesielt du lurer på.

 • For å gjøre det enklere for dommeren og andre å identifisere katten din, må du gå med nummeret til katten på en godt synlig lapp når du er i dommerringen. Dommeren vet ikke og skal ikke vite hva katten heter eller hvilket oppdrett den kommer fra. Han eller hun vet derimot kattens kjønn, alder og hvilken klasse den befinner seg i.

 

Best i variant (BIV)

 • Hvis det finnes minst tre ukastrerte og/eller minst tre kastrater på utstillingen innenfor samme fargegruppe eller -variant, kan og skal dommeren ta ut en ”Best i variant” (BIV). Ukastrerte katter og kastrater går aldri mot hverandre her, men ellers konkurrer man innenfor varianten/gruppen og på tvers av alder og kjønn. Det kan altså bli flere BIV’er avhenging av hvor mange katter det finnes i varianten/gruppen. Forskjellige typer BIV er BIV-Voksen (klasse 9-1), BIV-Kastrat (Klasse 10-2), BIV-Ungdyr (Klasse 11 og 12) og BIV-Total (Voksne+ungdyr og/eller kattunger).

 • Din katt er ferdig for dagen når den har vært grunnbedømt, vært med på en eventuell BIV og dommeren har gitt beskjed om at den ikke skal opp til nominering. Du og katten må allikevel være med på resten av utstillingen.

 • I motsatt tilfelle får du beskjed om at du skal komme tilbake til nomineringen, som stort sett finner sted direkte etter dommeren er ferdig med alle grunnbedømmelsene i en kategori. Det blir satt opp en liste over numrene på kattene som skal opp til nominering, og disse kan også bli annonsert over høytaleren, men det er ditt ansvar å følge med og sørge for at katten er med på nomineringen til rett tid.

 

Nominering (NOM)/”Dommerens beste” (DB)

 • Nominering (NOM) og ”Dommerens beste” (DB) er to betegnelser for samme ting.

 • Hver dommer som har bedømt en gitt kategori (langhår, semilanghår, korthår osv.) kan nominere opp til seks katter i den kategorien, dvs. maks. 1 hannkatt, 1 hunnkatt, 1 kattunge (Kl. 12), 1 ungdyr (Kl. 11), 1 hannkastrat og 1 hunnkastrat. Dommeren er ikke forpliktet til å nominere en katt hvis han eller hun mener den ikke holder 97 poeng, med mindre katten er Supreme og ikke har konkurrenter.

 • Mens Best i variant (BIV) foregår innenfor en katterase og fargegruppe/-variant men på tvers av kjønn, foregår nomineringen på tvers av rasene dommeren har hatt til bedømmelse, men innenfor samme kjønn, dvs. at alle hannkatter konkurrerer mot alle de andre hannkattene hos samme dommer uansett rase, hunnkatter mot hunnkatter osv. Dog konkurrerer man bare innenfor den kategori man tilhører (dvs. langhår, semilanghår, korthår, orientalske katter eller huskatt). I likhet med BIV, konkurrerer kastrater bare med andre kastrater, ikke med ukastrerte katter.

 

Pause/lunsj, eventuelle ”rasespesialer”, konkurranser eller underholdningsinnslag

 • Det er viktig å huske å spise! Utstillinger kan være fysisk og psykisk krevende og kroppen trenger jevnlig tilførsel av energi.

 

Best in Show (BIS)

 • ”Best in Show” foregår etter lunsj, dvs. i annen halvdel av utstillingsdagen. Best in Show er det siste som skjer på utstillingen med unntak av en eventuell uttagelse av Beste Klubbkatt.

 • Best in Show består av en rekke ”paneler”, nærmere bestemt seks paneler per kategori (I-IV + huskatter) og foregår vanligvis i følgende rekkefølge innenfor hver kategori: Hannkatt, hunnkatt, kattunge, ungdyr, hannkastrat, hunnkastrat. På noen utstillinger foregår Best in Show nå på tvers av kategoriene, dvs. at man tar først alle kattungene fra Kat. I-IV, så alle ungdyrene, så hann- og hunnkastratpanelene og ukastrerte hunner og hanner til slutt.

 • Poenget med Best in Show panelene er, som navnet antyder, å komme frem til de beste kattene på utstillingen, men da innenfor hver kategori og innenfor de seks gruppene bestående av hannkatter, hunnkatter, kattunger, ungdyr, hannkastrater og hunnkastrater.

 • Der det ikke er nok katter til å utgjøre et panel blir BIS kattene presentert individuelt.

 • Under Best in Show får man også vite hvem som har vunnet ulike ”sideklasser”, som for eksempel Beste Avlshann, Beste Kull, Beste Senior (katter 7-10 år), Beste Veteran (katter over 10 år) osv.

 • Best in Show katter får premier i forhold til en bestemt premiefordeling utarbeidet av NRR og sponsorene. Premiefordelingen finner du her: http://www.nrr.no/.

 • Når Best in Show panelene innenfor hver av de fire kategoriene og huskatter er avsluttet og Beste Klubbkatt eventuelt er tatt ut, annonserer panellederen at utstillingen er ferdig og utstillerne kan pakke sammen og gå hjem. Rydd opp rundt deg og husk å få med deg alt, inkl. bedømmelsesseddelen og eventuelle kokarder (sløyfer) fra premiesekretariatet.  (Tekst av Nils A. Nissen)

Til toppen​

Krav til å delta
Utstyr
Spørsmål og svar
Dagen A-Å
Utland
Titler_Cert
På_avmelding
bottom of page